Damara saga: EP20 - Blodvinteren - Dungeons & Dragons

Etter at Agnes blir med på et mystisk kveldsmøte i et av Tyrs templer blir mange hemmeligheter avslørt. Videre diskusjoner med gruppas yngre medlemmer vil også bekrefte teorier, men andre krefter river og sliter i gruppa som er i ferd med å splittes.

- - - - - - -

http://rppodden.no 
http://facebook.com/rppodden 
http://instagram.com/rppodden 
http://patreon.com/rppodden 

post@rppodden.no

- - - - - - -

Musikk:
Blacksmith by Alexander Nakarada
Link: https://filmmusic.io/song/4756-blacksmith
License: https://filmmusic.io/standard-license

Mega Heavy Suspense by Alexander Nakarada
Link: https://filmmusic.io/song/8456-mega-heavy-suspense
License: https://filmmusic.io/standard-license

Bitter Lamentations_180312 by miastodzwiekow
Link: https://freesound.org/people/miastodzwiekow/sounds/149252/
License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Share | Download

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App