Damara saga: EP17 - Blodvinteren - Dungeons & Dragons

Etter at hulevandringen tok en dramatisk endring, spørs det om balansen mellom liv og død kan opprettholdes. Og uansett må ferden videre gjennom fiendtlig ødemark for å forsøke å redde verdenen.
- - - - - - -

http://rppodden.no 
http://facebook.com/rppodden 
http://instagram.com/rppodden 
http://patreon.com/rppodden 

post@rppodden.no

- - - - - - -

Musikk:
Blacksmith by Alexander Nakarada
Link: https://filmmusic.io/song/4756-blacksmith
License: https://filmmusic.io/standard-license

Mjolnir by Alexander Nakarada
Link: https://filmmusic.io/song/6213-mjolnir
License: https://filmmusic.io/standard-license

Fantasy Ambience by Alexander Nakarada
Link: https://filmmusic.io/song/4953-fantasy-ambience
License: https://filmmusic.io/standard-license

Share | Download

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App